Rękawice spawalnicze Gold


Rękawice spawalnicze GOLD najwyższej jakości 

▪ze skóry bawolej i dwoiny bawolej

wnętrze całe wyścielane

▪35 cm długości

 

Norma 407

Odporność ogniowa 4: Odporność na palność (od 1 do 4) wynikająca z długości czasu, przez jaki materiał płonie i żarzy się po usunięciu źródła zapłonu. Szwy rękawicy nie powinny uszkodzić się po zapłonie trwającym 15 sekund.
 
Odporność na bezpośredni kontakt z wysokimi temperaturami 2: Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem (od 1 do 4) Oparta na temperaturze w zakresie od 100 °C do 500 °C, przy której osoba nosząca rękawice nie odczuje żadnego bólu w okresie co najmniej 15 sekund.
 
Odporność na ciepło konwekcyjne 3: Odporność na ciepło konwekcyjne (od 1 do 4). Oparty na czasie, podczas którego próbka jest zdolna opóźnić przenoszenie ciepła płomienia.
 
Odporność na ciepło promieniowania 2: Odporność na promieniowanie cieplne (od 1 do 4). Wskaźnik pokazujący czas niezbędny do uzyskania przez próbkę zadanej temperatury.
 
Odporność na drobne rozpryski ciekłego metalu 4: Odporność na małe odpryski stopionego metalu ( od 1 do 4 ). Liczba kropel stopionego metalu, niezbędna do rozgrzania testowanej rękawicy do danego poziomu.
 
Odporność na większe rozpryski ciekłego metalu: X