Pomiary sieci hydrantowej


Pomiary sieci hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej na terenie Lęborka, Łeby, Trójmiasta:

Oferujemy przeglądy i pomiary sieci hydrantowej, podczas których badamy ciśnienie statyczne, dynamiczne, wydajność.

Do sprawdzania wydajności i ciśnienia używamy przyrządów, posiadających elektroniczną bardzo dokładną technikę pomiaru, co eliminuje błędy jak podczas odczytu z manometrów.

Wyniki zapisywane są na bieżąco, w nagłych przypadkach istnieje możliwość wystawienia protokołu na miejscu, na wydruku z komputera.

Na sprzęt do badania hydrantów posiadamy aktualne świadectwa wzorcowania i certyfikaty.

Po czynnościach sprawdzających sporządzamy protokoły z badania sieci hydrantowej.

Hydranty wewnętrzne oznaczane są kontrolką potwierdzającą sprawność i gotowość do użycia.

Badania/ przeglądy/ pomiary sieci hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej możemy wykonać na całym pomorzu:

Dojazd na tereny Lęborka, Łeby, Trójmiasta i okolic.

Jesteśmy firmą z ponad 15-letnim doświadczeniem na rynku.

Zapraszamy do współpracy! Jesteśmy również otwarci na negocjacje cenowe.

Pomiary sieci hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej